OBVESTILO

Spoštovani starši!

Zaradi organizacije dela v manjših skupinah vas prosimo, da nam pred ponovnim prihodom otroka v vrtec to sporočite vsaj pet dni pred ponovnim prihodom otroka v vrtec tako, da izpolnite Obrazec za prijavo otroka v vrtec (Priloga 1) in ga pošljete na info@vrtecvidem.si. Prosimo vas, da čas prihoda in odhoda otroka napišete za vsak dan posebej.

Ob prihodu morate prinesti podpisano izjavo (Priloga 2), s podpisom katere se obvezujete, da prihaja otrok v vrtec zdrav. Izjavo oddajte vzgojiteljici ob prihodu otroka v vrtec. Staršem otrok, ki že obiskujejo vrtec in ste že oddali podpisano izjavo, le te ni potrebno ponovno podpisovati. Pomembno je le, da se držite napisanega in da otrok v vrtec prihaja zdrav.

Delo v vrtcu poteka v skladu s Priporočili za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer in Higienskimi priporočili za vrtce v času epidemije COVID-19. Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otrocipotrebno je tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja ter upoštevanje medosebne razdalje.

Sporočamo vam, da lahko starši otrok, za katere je Občina Videm po zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, uveljavljate rezervacijo mesta od 15. junija do 15. septembra in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 30 koledarskih dni.

V času, ko se uveljavlja rezervacija mesta, plačate starši rezervacijo v višini 50% prispevka iz plačilnega razreda, ki vam je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.

Rezervacijo mesta v vrtcu nam morate sporočiti najkasneje do 1. junija na Vlogi za rezervacijo mesta za otroka v vrtcu (Priloga 3). Vloga je objavljena tudi na naši spletni strani https://vrtec.solavidem.si/obrazci/. Izpolnjeno in podpisano vlogo pošljite na info@vrtecvidem.si ali oddajte v označeno škatlo pri vhodu v vrtec.

 Lep pozdrav

 Vida Rižner

Vodja vrtca

Priloga 1: Obrazec za prijavo otroka v vrtec

Priloga 2: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec

Priloga 3: Vloga za rezervacijo mesta za otroka v vrtcu

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost