ČAKALNI SEZNAM IN SEZNAM SPREJETIH OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI VIDEM ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 –UPB2, 25/2008, 98/2009 – ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 – ZUPJS, 94/2010 – ZIU, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO in 55/2017) in Pravilnika o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2010, št. 18/2011, št. 27/2012, št. 16/2015 in št. 10/2019) objavlja naslednje sezname za šolsko leto 2020/2021.

SEZNAM SPREJETIH OTROK

ČAKALNI SEZNAM OTROK

ČAKALNI SEZNAM OTROK-otroci še niso dopolnili 11 mesecev

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost