OBVESTILO

Spoštovani starši!

Danes smo odprli vrata Vrtca pri OŠ Videm na vseh treh enotah. Delo v vrtcu poteka v skladu s Priporočili za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer in Higienskimi priporočili za vrtce v času epidemije COVID-19. Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otrocipotrebno je tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja in upoštevanje medosebne razdalje.

Zaradi organizacije dela v manjših skupinah vas prosim za povratno informacijo ali bo vaš otrok v tednu od 25. 5. – 29. 5. 2020 obiskoval vrtec. Izpolnjen Obrazec za prijavo otroka v vrtec (Priloga 1) pošljite na info@vrtecvidem.si ali obrazec oddajte vzgojiteljici v vrtcu do četrtka, 21. 5. 2020, do 10. ure.

Prosim vas, da v primeru, da vaš otrok začne ponovno obiskovati vrtec v ponedeljek, 25. 5. 2020, v ponedeljek zjutraj prinesete podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (Priloga 2), s podpisom katere se obvezujete, da prihaja otrok v vrtec zdrav. Izjavo oddajte strokovni delavki pri sprejemu otroka v vrtec. Staršem otrok, ki že obiskujejo vrtec in ste že oddali podpisano izjavo, le te ni potrebno ponovno podpisovati. Pomembno je le, da se držite napisanega in da otrok v vrtec prihaja zdrav.

 

Prijazen pozdrav

Vida Rižner

Vodja vrtca


Priloga 1: Obrazec za prijavo otroka v vrtec

Priloga 2: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost