Oblaček

oblacek

Za Oblačke v vrtcu Sonček zmerom drži,

da s smehom in dobro voljo,

preženemo proč,  tudi deževne dni.

Pojemo pesmi,

sestavljamo hiše,

s Polono ustvarjamo zanimive stvari,

Marjetka pa packarije za nami pobriše.

V skupini dve do tri leta smo stari,

pomembno pa je le to,

da se imamo neskončno radi!

a

Vzgojiteljici: Sanda Kandrič, Valentina Jurko

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Marjetka Erhatič

Dostopnost