Oblaček

oblacek

Za Oblačke v vrtcu Sonček zmerom drži,

da s smehom in dobro voljo,

preženemo proč, tudi deževne dni.

Pojemo pesmi,

sestavljamo hiše,

s Polono ustvarjamo zanimive stvari,

Urška packarije za nami pobriše,

Lea pa poskrbi, da dobre volje smo vsi.

V skupini dve do tri leta smo stari,

pomembno pa je le to,

da se imamo neskončno radi!

Vzgojiteljica: Polona Huzjan

Vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice: Urška Tikvič, Lea Arnuš

Dostopnost