Lokacija Leskovec

VRTEC VIDEM – ENOTA LESKOVEC

Zg. Leskovec 10
2285 Zg. Leskovec

Kontaktna oseba: Brigita Plohl

telefon: 02 763 10 43

e-pošta: info@solavidem.si

ODDELKI:

Bukev

Gaber

Hrast

POSLOVALNI ČAS VRTCA MAVRICA JE OD 5.30 DO 16.00 URE.

POGOVORNE URE – zadnji delovni četrtek (16.-18. ure).

Dostopnost