Luna

lunica

JAKOPIN IN JAKOPINA V LUNICI DOBITA SINA.

VELIKO FANTKOV ŽE IMATA,

KAM NAJ ŠE TEGA »DATA«?

TU ALI TAM? NE GRE!

VSEPOVSOD TI MRGOLE.

a

Vzgojiteljica: Marija Vaupotič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojiteljice: Uroš Prelog

Dostopnost