Nove cene programov vrtca

S 1. marcem 2023 so začele veljati nove cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri OŠ Videm. Nove cene najdete na POVEZAVI.

Staršem otrok, za katere je Občina Videm po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program v JVIZ OŠ Videm, se cena programa dodatno zniža za 50% povišanja cene in znaša:

  • v programu prvega starostnega obdobja 541,38 EUR,
  • v programu drugega starostnega obdobja 402,23 EUR,
  • v programu kombiniranih oddelkov 437,09 EUR.

Razliko do polne cene dnevnega programa za otroke prvega starostnega obdobja, drugega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkov iz Občine Videm zagotovi proračun Občine Videm.

Dodatno znižanje cen programov iz prvega odstavka velja le v primeru, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, če sta v vrtec vključena dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka.

Stroški živil na otroka so 1,84 EUR na dan.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost