Nujno varstvo od 9. 11. 2020

Spoštovani starši,

obveščam vas, da bomo v prihodnjem tednu, od 9. 11. 2020 dalje, zagotavljali nujno varstvo za otroke, katerih starša bosta s potrdilom delodajalca izkazovala potrebo po le-tem. Kot nujno se smatra delo obeh staršev, ki je pomembno za delovanje družbe in države, oziroma v kolikor sta oba starša zaposlena in varstva ne moreta zagotoviti na drug način.

V vrtec pripeljite le ZDRAVE otroke in ob prihodu strokovni delavki predložite tudi potrdilo oziroma izjavo o zdravstvenem stanju otroka.

Nujno varstvo za otroke iz vseh enot bo zagotovljeno v enoti na Vidmu, in sicer od 5. 30. do 16. 00. ure. Glede na to, da bodo v enoti na Vidmu tudi otroci iz ostalih enot vrtca, bomo temu prilagodili tudi kadrovsko zasedbo (prisotni bodo nekateri strokovni delavci iz posameznih enot).

V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

Obrazložitev:

Vlada Republike Slovenije je 23. 10. 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, s katerim je med drugim začasno prepovedala zbiranje ljudi v vrtcih. V tretji alineji 2. odstavka navedenega odloka pa je določila izjemo, da prepoved ne velja za vrtce v zmanjšanem obsegu, če tako določi župan občine, na območju katerega vrtec izvaja dejavnost. Sklep občine je v prilogi.

Sklep o nujni organiziranosti vrtca v Občini Videm

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost