Javni razpis za vpis novincev v vrtec

Osnovna šola Videm, Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju, na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA VPIS novincev v vrtec pri Osnovni šoli Videm za šolsko leto 2020/2021.

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo javni vpis novincev za novo šolsko leto 2020/2021 potekal od 15. 3. 2020 do 31. 3. 2020 od 8. do 14. ure v tajništvu Osnovne šole Videm.

Otroke lahko vpišete v vrtec pri OŠ Videm, vrtec pri podružnični šoli Leskovec in vrtec pri podružnični šoli Sela.

Vloge za sprejem otroka v vrtec lahko najdete na spletni strani http://vrtec.solavidem.si/obrazci/ ali jo dobite na sedežu šole Videm.  Vlogo za sprejem otroka v vrtec lahko oddate po pošti ali v tajništvo šole.

Starše, ki ste vlogo že oddali, pozivamo, da jih osebno ali telefonsko potrdite na telefonsko številko 02 761 94 25  v razpisanem roku.

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost